Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ổn định cả về giá và lượng bắt
 

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ổn định cả về giá và lượng bắt

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.