Thị trường cá tra ngày 8/6/2018
 

Thị trường cá tra ngày 8/6/2018

Thị trường cá nguyên liệu: Giá ổn định.

Cần Thơ:

- Hôm nay ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều nên các công ty bắt chậm lại, một số ngưng bắt cá ngoài.

An Giang:

- Tại Thoại Sơn, giá cá thịt trong size 800-900 gr/con vẫn ổn định ở mức 29.500-30.000 đ/kg (tiền mặt). Các công ty chủ yếu bắt cá nhà là chính.  

Thị trường cá giống: Giá ổn định.

An Giang:

- Tại An Phú, mẫu giống 25 con/kg thương lái bắt giá 19.000 đ/kg do ao lượng khoảng trên 4 tấn. Các ao cá giống lớn giá vẫn 22-23.000 đ/kg.

Cần Thơ:

- Mưa nhiều nên lượng bắt giống giảm hẳn, giá vẫn giữ ở mức khoảng 22.000 đ/kg như hôm qua.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

06-08/06

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

05/06

-

30.000

-

29.500-30.000

-

30.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

06-08/06

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

-

29.500-30.000

04-05/06

-

30.000

-

30.000

-

30.000

-

30.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 06-08/06

-

-

-

29.500-30.000

-

-

-

-

 05/06

-

-

-

30.000

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

Ngày/ Tỉnh

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

07-08/06

22.000

23.000 (ao lớn)

20.000-21.000

06/06

22.000

19.000-20.000

20.000-21.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo