Thị trường cá tra ngày 4/6/2018
 

Thị trường cá tra ngày 4/6/2018

Thị trường cá nguyên liệu: Giá cá nguyên liệu một số khu vực tiếp tục giảm giá so với cuối tuần trước.

An Giang:

- Tại Châu Thành, Thoại Sơn, Phú Tân, Châu Phú, một số công ty bắt cá ngoài ký hợp đồng từ tuần trước ở mức 30.000 đ/kg (tiền mặt), đầu tuần chưa có hợp đồng ký mua giá mới, nhưng xu hướng chung là các công ty vẫn đang chào giá giảm nữa.

Thị trường cá giống: Giá đứng như cuối tuần trước.

Cần Thơ:

- Tại Thốt Nốt, giá cá giống mẫu 30 con/kg ổn định như cuối tuần trước ở mức 22.000-23.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

04/06

-

30.000

-

30.000

-

30.000

01/06

-

30.000-30.500

-

30.000-30.500

-

30.500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

04/06

-

30.000

-

30.000

-

30.000

-

30.000

01/06

-

30-30.500

-

30-30.500

-

30-30.500

-

30-30.500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 04/06

-

-

-

30.000

-

-

-

-

 01/06

-

-

-

30.000-30.500

-

-

-

-

 30-31/05

-

-

-

30.000-30.500

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

Ngày/ Tỉnh

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

04/06

22.000-23.000

25.000-26.000

22.000-23.000

01/06

22.000-23.000

25.000-26.000

22.000-23.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo