Thị trường cá tra ngày 31/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 31/3/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu trong size tại Cần Thơ giữ giá cao, lượng bắt có xu hướng giảm do nguồn có vào size đang cạn dần.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí