Thị trường cá tra ngày 30/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 30/5/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp không có sự thống nhất mặt bằng chung về giá, tại Cần Thơ có xu hướng giảm giá nhẹ trong các hợp đồng bắt mới. Thị trường cá giống tiếp tục giảm giá.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí