Thị trường cá tra ngày 30/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 30/3/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp tiếp tục chững ở mức giá mới thiết lập từ đầu tuần. Lượng thu mua ở mức trung bình như đầu tuần.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí