Thị trường cá tra ngày 29/6/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 29/6/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục ổn định ở mặt bằng giá chung đã tăng từ ngày hôm trước, lượng thu mua ở mức khá.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí