Thị trường cá tra ngày 29/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 29/12/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu tại An Giang ổn định về giá, lượng bắt ít.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo