Thị trường cá tra ngày 29/1/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 29/1/2018

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ, Đồng Tháp tiếp tục tăng giá nhẹ.

- Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tiếp tục tăng nhẹ 200 đ/kg so với cuối tuần trước lên quanh mức 29.200 đ/kg (tiền mặt).

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh (Cần Thơ)

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

29/01

-

29.200

-

29.200-29.500

-

29.200

24-26/01

-

29.000

-

29.000

29.000-29.300

29.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

Bến Tre

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

29/01

-

29.200

-

29.200

-

29.200

-

29.200

24-26/01

-

29.000

-

29.000

-

29.000

-

29.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày/ Tỉnh

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 29/01

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

 24-26/01

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

-

29.300-29.500

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30-40 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

Ngày/ Tỉnh

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Tiền Giang

29/01

77.000-80.000

75.000-80.000

75.000-80.000

75.000-80.000

24-26/01

77.000-80.000

75.000-80.000

75.000-80.000

75.000-80.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá tra fillet tẩm gia vị đông lạnh đi thị trường Netherlands ở mức 4.563 USD/tấn (CFR;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

23-01-18

Cá tra fillet tẩm gia vị đông lạnh

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

7.88

4,563

23-01-18

Cá tra fillet tẩm gia vị đông lạnh

Netherlands

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

5.63

4,563

Nguồn: TCHQ

+ Trong ngày 23/01/2018, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh đi thị trường Mexico ở mức 1.800 USD/tấn (FOB;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/01-23/01/2018.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

FOB

23-01-18

Cá tra cắt khúc đông lạnh

Mexico

Cong Ty Cp Phuc Long

FOB

LC

19.10

1,800

23-01-18

Cá tra cắt khúc đông lạnh

Colombia

Cang Vict

FOB

TTR

23.92

1,590

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo