Thị trường cá tra ngày 29/1/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 29/1/2018

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ, Đồng Tháp tiếp tục tăng giá nhẹ.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí