Thị trường cá tra ngày 28/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 28/8/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu và cá tra giống tại ĐBSCL ổn định như cuối tuần trước.

- Tại Cần Thơ, thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con duy trì ổn định so với cuối tuần trước ở mức giá 24.500 đ/kg (công nợ) và 24.000 đ/kg (tiền mặt). Lượng bắt của các công ty ở mức trung bình khá. Biển Đông, Hùng Vương bắt khoảng 100-120 tấn/ngày, còn lại các công ty khác như: Vĩnh Hoàn, Hải Sáng, Hà Nội – Cần Thơ…bắt khoảng trên dưới 50 tấn/ngày. Bên cạnh đó, một số công ty vẫn đang duy trì sản xuất với lượng cá từ vùng nuôi của mình như: Hiệp Thanh, Nha Trang…

- Tại An Giang, thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con phổ biến ở quanh mức 24.000 đ/kg (công nợ) và 23.500 đ/kg (tiền mặt). Chủ yếu các công ty bắt cá nhà hoặc hộ gia công như: Sao Mai…

- Tại Đồng Tháp, các công ty vẫn đang thu mua lượng khá lớn, mức giá xoay quanh mức 24.000-24.500 đ/kg.

- Thị trường cá tra giống tại ĐBSCL vẫn ổn định sau mức tăng mạnh cuối tuần trước. Giá cá giống 2 phân tại Đồng Tháp, An Giang dao động mức từ 38.000-40.000 đ/kg, tại Cần Thơ phổ biến ở mức từ 37.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

28/8

24.000

23.500

24.000-24.500

-

24.000

-

24.500

24.000

24.000

-

24.000

-

24.000

-

25/8

24.000

23.500

24.000-24.500

-

24.000

-

24.500

24.000

24.000

-

24.000

-

24.000

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

 

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

28/8

37.000

38.000-40.000

40.000

25/8

37.000

38.000-40.000

40.000

24/8

37.000

35.000-36.000

36.000

23/8

37.000

35.000-36.000

36.000

22/8

32.000-35.000

35.000-36.000

32.000-34.000

21/8

32.000-35.000

35.000-36.000

32.000-34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 21/8/2017, giá xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh size 1000G-UP đi thị trường Tajikistan ở mức 1.440 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 17/8-21/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-08-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 1000G-UP

Tajikistan

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

2.00

1,440

17-08-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 1000-2000G

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

25.00

1,350

Nguồn: TCHQ

+ Trong ngày 22/8/2017, giá xuất khẩu cá tra cắt khoanh đông lạnh size 130g up đi thị trường Brazil ở mức 1.750 USD/tấn (FOB;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh của Việt Nam từ ngày 18/8-22/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

22-08-17

Cá tra cắt khoanh đông lạnh. Size 130g up

Brazil

Cang Qt Itc Phu Huu

FOB

TTR

2.00

1,750

18-08-17

Cá tra cắt khoanh đông lạnh. Size 90-120g

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

2.00

1,800

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo