Thị trường cá tra ngày 28/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 28/3/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục duy trì ở mức giá cao, một số điểm thu mua có xu hướng tăng giá nhẹ.

Thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp có xu hướng tăng giá nhẹ 500 đồng/kg lên mức mặt bằng chung là 26.000 đồng/kg. Lượng bắt của các doanh nghiệp trung bình khoảng 70-80 tấn/ngày.

Thị trường cá giống cỡ 30 con/kg và 50 con/kg tại Cần Thơ, Đồng Tháp  tiếp tục giữ quanh mức giá 40.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg.

+ Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Bến Tre

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

28/03

-

25.500

(Thoại Sơn/ Châu Phú)

26.000-27.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

26.000

25.000

25.000

27/03

-

25.500

(Thoại Sơn/ Châu Phú)

25.500-26.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

25.500

25.000

25.000

 

 

Cần Thơ

Hậu Giang

Vĩnh Long

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

28/03

25.500-27.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

25.500-26.000

(Thốt Nốt)

25.500-27.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.500-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.500-27.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

25.500-26.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

27/03

25.500-27.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

25.500-26.000

(Thốt Nốt)

25.500-27.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.500-26.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

25.500-27.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

25.500-26.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Ngày 28/03

-

24.500-25.000

25.500-26.000

25.500-26.000

-

25.500-26.000

Ngày 27/03

-

24.500-25.000

25.500-26.000

25.500-26.000

-

25.500-26.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

 

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 28/03

40.000

38.000-40.000

40.000

Ngày 27/03

40.000

38.000-40.000

50.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 20/03/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 120-300 gr đi thị trường Brazil ở mức 3.020 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Nam Mỹ từ ngày 17/03-20/03/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

20-03-17

Cá tra fillet đông lạnh, Size 120-300 gr

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

20.80

3,020

20-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Brazil

Cang Hiep Phuoc(Hcm)

FOB

TTR

26.00

1,610

17-03-17

Cá tra fillet đông lạnh, size 8-10 oz

Colombia

Icd Transimex Sg

CIF

LC

9.00

1,680

17-03-17

Cá tra fillet đông lạnh, size 6-8 oz

Colombia

Icd Transimex Sg

CIF

LC

5.00

1,680

Nguồn: TCHQ

+ Trong ngày 21/03/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Saudi Arabia ở mức 1.550 USD/tấn (CIF;DA).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Đông từ ngày 15/03-21/03/2017

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

21-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

DA

25.00

1,550

21-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Egypt

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

DP

20.00

1,519

15-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 300 - 500 gr up

Lebanon

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

DP

7.00

2,190

15-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170 - 220 gr up

Lebanon

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

DP

18.00

1,960

15-03-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

DA

25.00

1,550

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo