Thị trường cá tra ngày 28/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 28/12/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, Cần Thơ ổn định về giá, lượng bắt suy giảm nhiều so với tuần trước do cá bệnh nhiều.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo