Thị trường cá tra ngày 27/7/2019: Thị trường cá nguyên liệu tại Đồng Tháp giao dịch chậm do hộ nuôi chưa đạt size cá thương lái hỏi mua
 

Thị trường cá tra ngày 27/7/2019: Thị trường cá nguyên liệu tại Đồng Tháp giao dịch chậm do hộ nuôi chưa đạt size cá thương lái hỏi mua

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí