Thị trường cá tra ngày 27/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 27/7/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL duy trì lượng bắt ở mức thấp do mưa lớn.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo