Thị trường cá tra ngày 27/3/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 27/3/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ có xu hướng giảm lượng thu mua và tiếp tục chững giá cao.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo