Thị trường cá tra ngày 27/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 27/2/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ có xu hướng ổn định cả về giá và lượng bắt như cuối tuần trước.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí