Thị trường cá tra ngày 27/10/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 27/10/2017

Giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp, An Giang duy trì mức cao.

- Thị trường cá tra nguyên liệu trong size 750-800 gr/con tại Hồng Ngự, Cao Lãnh, Sa Đéc (Đồng Tháp) tiếp tục duy trì ở mức giá cao từ 28.200-28.400 đ/kg (tiền mặt). Riêng Hùng Vương bắt cá hộ nuôi liên kết giá 29.000 đ/kg (trả 50% tiền mặt, 50% thức ăn). Thương nhân cho biết, nguồn cung cá nguyên liệu vào size 700-900 gr/con vẫn đang duy trì ở mức thấp.

- Tại An Giang, giá cá nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ở mức 28.000 đ/kg (tiền mặt). Hiện Nam Việt, TS Cửu Long đang bắt giá 28.000 đ/kg (tiền mặt). Còn lại, hầu hết các hộ vẫn đang gia công cá cho công ty IDI với giá 7.000 đ/kg và FCR=1.57.

- Thị trường cá giống tại An Giang, Đồng Tháp đang tiếp tục duy tri ở mức giá cao. Cụ thể, mẫu cá 30-40 con/kg đạt mức từ 38.000-45.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc/Cao Lãnh/ Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

27/10

-

28.000-28.300

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.300-28.700

-

28.000-28.300

-

28.000-28.300

-

28.400-28.600

26/10

-

28.000-28.300

29.000

28.200-28.400

-

28.400-28.600

-

28.300

-

28.000-28.300

-

28.000-28.300

-

28.400-28.600

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 27/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 26/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 25/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 24/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 23/10

-

26.000

-

-

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

+ Trong ngày 17/10/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220-270 gr đi thị trường HongKong ở mức 1.920 USD/tấn (CFR;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Hong Kong từ ngày 11/10-17/10/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

17-10-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220-270 gr

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

25.00

1,920

13-10-17

Cá tra fillet đông lạnh (Size: 170-225gr, 225-325gr)

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

9.00

2,020

Nguồn: TCHQ

+ Trong ngày 16/10/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh đi thị trường Japan ở mức 8.750 USD/tấn (CPT;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Japan từ ngày 11/10-17/10/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

16-10-17

Cá tra fillet (không xuất cá tra dầu)

Japan

Ho Chi Minh

CPT

TTR

0.30

8,750

12-10-17

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)

Japan

Cang Cat Lai (Hcm)

CPT

TTR

5.65

3,290

Nguồn: TCHQ

+ Tỷ giá VND/USD và VND/CNY tại một số ngân hàng

 

VND/USD

VND/CNY

Vietcombank

Vietinbank

Eximbank

Vietinbank

Eximbank

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá mua vào

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá chuyển khoản

Tỷ giá bán ra

Tỷ giá chuyển khoản

Tỷ giá bán ra

23/10

22.680

22.750

22.670

22.750

22.670

22.760

3.405

3.464

3.396

3.475

24/10

22.685

22.755

22.675

22.755

22.670

22.760

3.395

3.454

3.386

3.465

25/10

22.685

22.755

22.675

22.755

22.670

22.760

3.397

3.456

3.389

3.467

26/10

22.685

22.755

22.675

22.755

22.670

22.760

3.397

3.443

3.390

3.469

27/10

22.680

22.750

22.675

22.755

22.670

22.760

3.394

3.453

3.386

3.464

Thay đổi

-0.005

-0.005

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.003

0.010

-0.004

-0.005

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo