Thị trường cá tra ngày 26/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 26/9/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu, cá tra giống tại ĐBSCL ổn định như ngày hôm trước.

- Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL giữ xu hướng ổn định cả về giá và lượng bắt như ngày hôm trước. Cụ thể, giá cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp, Cần Thơ ổn định ở mức 27.500 đ/kg (tiền mặt), tại An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang ở mức 27.000-27.200 đ/kg (tiền mặt); Công ty/ thương lái thu mua lai rai, tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang khoảng 50-70 tấn/ngày/công ty, tại Đồng Tháp, An Giang khoảng trên dưới 70-100 tấn/ngày/công ty.

- Cá nguyên liệu vượt size trên 1kg/con tại An Giang vẫn phổ biến ở mức giá 26.000 đ/kg như ngày hôm trước, nguồn cung ít, thương lái chủ yếu bắt đi hàng chợ.

- Thị trường cá tra giống tại Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang ổn định như ngày hôm trước. Giá loại giống 2 phân phổ biến ở mức từ 40.000-43.000 đ/kg.

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

26/9

-

27.000-27.200

-

27.500

-

27.000-27.200

-

27.500

-

27.000-27.200

-

27.000-27.200

-

27.000-27.200

25/9

-

27.000-27.200

-

27.500

-

27.000-27.200

-

27.500

-

27.000-27.200

-

27.000-27.200

-

27.000-27.200

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

 

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

Ngày

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Tiền Giang

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

 26/9

-

26.000

-

-

-

-

-

-

 25/9

-

26.000

-

-

-

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

 

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

26/9

40.000

41.000-42.000

42.000-43.000

25/9

40.000

41.000-42.000

42.000-43.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 16/9/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170 gr up đi thị trường Brazil ở mức 2.790 USD/tấn (CFR;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Nam Mỹ từ ngày 13/9-19/9/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170g up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

26.00

2,790

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 80-120gr

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

26.00

2,900

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170g up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

26.00

2,120

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170g up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

26.00

2,120

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170g up

Brazil

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

26.00

2,790

Nguồn: TCHQ

+ Trong ngày 19/9/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up đi thị trường Egypt ở mức 1.470 USD/tấn (CFR;CAD).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Đông từ ngày 13/9-19/9/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

19-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220up.

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

25.00

1,470

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220up.

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

25.00

1,736

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220up.

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

25.00

1,351

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220up.

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

25.00

1,351

16-09-17

Cá tra fillet đông lạnh. Size 220up.

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

25.00

1,351

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo