Thị trường cá tra ngày 26/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 26/7/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu, cá tra giống tại ĐBSCL duy trì ổn định ở mức tăng từ đầu tuần.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo