Thị trường cá tra ngày 26/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 26/4/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL có xu hướng giảm nhẹ về giá đối với các hợp đồng ký mới. Thị trường cá giống tiếp tục hạ nhiệt.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo