Thị trường cá tra ngày 25/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 25/5/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Cần Thơ có xu hướng giảm giá nhẹ, giao dịch ở mức cầm chừng.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo