Thị trường cá tra ngày 25/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 25/4/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL giữ ổn định cả về giá và lượng bắt so với ngày hôm trước.

Thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL tiếp tục chững quanh mức giá 26.500 đồng/kg. Các công ty duy trì lượng bắt như ngày hôm trước, trung bình khoảng 50-70 tấn/ngày/công ty.

Thị trường cá giống tại Đồng Tháp và An Giang có xu hướng giảm giá so với ngày hôm trước. Cá giống loại 30 con/kg tại Đồng Tháp và An Giang ở mức từ 27.000-29.000 đồng/kg. Theo đó, lương thả nuôi cá thịt đang có xu hướng gia tăng.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Bến Tre

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

25/04

-

26.000-26.500

(Thoại Sơn/ Châu Phú)

26.500-27.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

26.500-27.000

-

26.000 – 26.500

24/04

-

26.000-26.500

(Thoại Sơn/ Châu Phú)

26.500-27.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

26.500-27.000

-

26.000 – 26.500

 

 

Cần Thơ

Hậu Giang

Vĩnh Long

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

25/04

26.000-27.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

26.500-27.000

(Thốt Nốt)

26.000-27.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

26.500-27.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

26.000-27.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

26.500-27.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

24/04

26.000-27.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

26.500-27.000

(Thốt Nốt)

26.000-27.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

26.500-27.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

26.000-27.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

26.500-27.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Ngày 25/04

-

25.500

26.000

-

-

-

Ngày 24/04

-

25.500

26.000

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

 

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 25/04

35.000

27.000-29.000

27.000-29.000

Ngày 24/04

35.000

30.000-35.000

35.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 18/04/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh còn da size 300-500gr đi thị trường Trung Quốc ở mức 1.620 USD/tấn (CIF;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 14/04-18/04/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh còn da size 300-500gr

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

20.00

1,620

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh còn da size 500-700gr

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

5.00

1,620

17-04-17

cá tra fillet đông lạnh size 400-500 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAP

TTR

5.52

2,208

17-04-17

cá tra fillet đông lạnh size 250gr up

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

8.00

1,748

17-04-17

cá tra fillet đông lạnh size 250gr up

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

3.00

1,581

14-04-17

cá tra fillet đông lạnh size 200-300 gr

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

24.71

1,670

14-04-17

cá tra fillet đông lạnh size 300-400 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

DA

12.50

1,901

14-04-17

cá tra fillet đông lạnh size 300-400 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

DA

12.50

1,720

Nguồn: TCHQ

+ Trong ngày 18/04/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-230 gr đi thị trường Thailand ở mức 1.220 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Asean từ ngày 17/04-18/04/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-230 gr

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

24.00

1,220

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-230 gr

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

24.00

1,220

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

22.00

1,940

18-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 220 gr up

Philippines

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

CAD

18.00

1,130

17-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 280-350 gr

Malaysia

Cang Vict

CFR

LC

19.20

1,780

17-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 250 gr up

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

DP

23.00

2,040

17-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

5.00

1,550

17-04-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr

Thailand

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

18.00

1,220

Nguồn: TCHQ

+ Trong ngày 25/04, giá các đầu vào thức ăn chăn nuôi như: khô đậu, cám gạo, bột cá và sắn lát vẫn ổn định như ngày hôm trước.

Giá đầu vào cho ngành thức ăn thủy sản, Vnd/kg

 

Giá Bột cá 65% đạm - Kiên Giang

Cám gạo - Kiên Giang

Khô đậu tương NK Nam Mỹ-Vũng Tàu

Sắn lát Tây Ninh - Kho bán ra

Ngày 25/04

29000

4950

8800

4000

Ngày 24/04

29000

4950

8800

4000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo