Thị trường cá tra ngày 25/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 25/12/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ tiếp tục chững lại về giá, doanh nghiệp giảm bắt cá tránh mưa bão.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo