Thị trường cá tra ngày 24/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 24/8/2017

Thị trường cá tra giống và cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL ổn định như mức tăng từ ngày hôm qua.

- Tại Cần Thơ, thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con ổn định so với ngày hôm trước mức giá 24.500 đ/kg (công nợ) và 24.000 đ/kg (tiền mặt). Lượng bắt của các công ty vẫn lai rai. Biển Đông, Hùng Vương bắt khoảng 100-120 tấn/ngày, còn lại các công ty khác như: Vĩnh Hoàn, Hải Sáng, Hà Nội – Cần Thơ…bắt khoảng trên dưới 50 tấn/ngày. Bên cạnh đó, một số công ty vẫn đang duy trì sản xuất với lượng cá từ vùng nuôi của mình như: Hiệp Thanh, Nha Trang…

- Tại Đồng Tháp, một số công ty như: Hiệp Thanh, Hoàng Long, Vạn Đức…bắt cá trong size 700-900 gr/con giá từ 24.000-24.500 đ/kg (công nợ).

- Tại An Giang, giá cá nguyên liệu trong size 700-900 gr/con phổ biến ở quanh mức 24.000 đ/kg (công nợ) và 23.500 đ/kg (tiền mặt). Lượng bắt ngoài của các công ty vẫn lai rai, Hùng Vương, Vĩnh Hoàn…đang có hợp đồng bắt cá ngoài tại đây, còn lại chủ yếu các công ty bắt cá nhà hoặc hộ gia công như: Sao Mai…

- Thị trường cá tra giống tại ĐBSCL vẫn ổn định sau mức tăng ngày hôm trước. Giá cá giống 2 phân tại Đồng Tháp, An Giang dao động mức từ 35.000-36.000 đ/kg, tại Cần Thơ phổ biến ở mức từ 37.000-39.000 đ/kg

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Thoại Sơn/Châu Phú (An Giang)

Châu Thành/Sa Đéc (Đồng Tháp)

Bến Tre

Thốt Nốt (Cần Thơ)

Ngã Bảy/Phụng Hiệp (Hậu Giang)

Mang Thít/ Trà Ôn (Vĩnh Long)

Tiền Giang

 

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

Trả chậm

Trả TM

24/8

23.500

23.000

23.700-24.000

-

23.700-24.000

-

24.500

24.000

23.700-24.000

-

23.700-24.000

-

23.700-24.000

-

23/8

23.500

23.000

23.700-24.000

-

23.700-24.000

-

24.500

24.000

23.700-24.000

-

23.700-24.000

-

23.700-24.000

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

 

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

24/8

37.000-39.000

35.000-36.000

36.000

23/8

37.000-39.000

35.000-36.000

36.000

22/8

32.000-35.000

35.000-36.000

32.000-34.000

21/8

32.000-35.000

35.000-36.000

32.000-34.000

18/8

32.000

32.000

32.000-34.000

17/8

32.000

32.000

32.000-34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 15/8/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 400-600 gr/con đi thị trường Trung Quốc ở mức 2.060 USD/tấn (CFR;TTR).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet/ nguyên con xẻ bướm đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Quốc từ ngày 08/8-15/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

15-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 400-600G

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

24.00

2,060

08-08-17

Cá tra nguyên con xẻ bướm đông lạnh, size 900-1100 gr

China

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

17.64

1,670

Nguồn: TCHQ

+ Trong ngày 12/8/2017, giá xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr đi thị trường HongKong ở mức 1.480 USD/tấn (CFR;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 09/8-12/8/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

12-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 170-220 gr

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

6.00

1,480

09-08-17

Cá tra fillet đông lạnh size 90-110 gr

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

4.00

3,800

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo