Thị trường cá tra ngày 24/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 24/4/2017

Đầu tuần này, thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL giữ ổn định cả về giá và lượng bắt so với cuối tuần trước.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí