Thị trường cá tra ngày 24/4/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 24/4/2017

Đầu tuần này, thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL giữ ổn định cả về giá và lượng bắt so với cuối tuần trước.

Thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại ĐBSCL tiếp tục chững quanh mức giá 26.500 đồng/kg. Các công ty duy trì lượng bắt như cuối tuần trước, trung bình khoảng 50-70 tấn/ngày/công ty.

Thị trường cá giống tại Cần Thơ, Đồng Tháp và An Giang vẫn giữ ổn định như cuối tuần trước. Cá giống loại 30 con/kg tại Cần Thơ, Đồng Tháp ở mức 35.000 đồng/kg và tại An Giang ở mức từ 30.000-35.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 650-850 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Bến Tre

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

24/04

-

26.000-26.500

(Thoại Sơn/ Châu Phú)

26.500-27.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

26.500-27.000

-

26.000 – 26.500

21/04

-

26.000-26.500

(Thoại Sơn/ Châu Phú)

26.500-27.000

(Châu Thành/Sa Đéc)

26.500-27.000

-

26.000 – 26.500

 

 

Cần Thơ

Hậu Giang

Vĩnh Long

 

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

24/04

26.000-27.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

26.500-27.000

(Thốt Nốt)

26.000-27.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

26.500-27.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

26.000-27.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

26.500-27.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

21/04

26.000-27.000

Ninh Kiều/ Bình Thủy/Ô Môn/Thốt Nốt)

26.500-27.000

(Thốt Nốt)

26.000-27.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

26.500-27.000

(Ngã Bảy/ Phụng Hiệp)

26.000-27.000

(Mang Thít/ Trà Ôn)

26.500-27.000 (Mang Thít/ Trà Ôn)

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size trên 1kg/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

An Giang

Đồng Tháp

Cần Thơ

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Trả chậm

Trả tiền mặt

Ngày 24/04

-

25.500

26.000

-

-

-

Ngày 21/04

-

25.500

26.000

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

 

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 24/04

35.000

30.000-35.000

35.000

Ngày 21/04

35.000

30.000-35.000

35.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 18/04/2017, giá xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh size 1200-1500 gr đi thị trường Colombia ở mức 1.400 USD/tấn (CIF;LC).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 13/04-18/04/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 1200-1500 gr

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

LC

4.00

1,400

18-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 800 gr up

Colombia

Cang Vict

FOB

LC

25.50

1,380

17-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 800 gr up

Colombia

Cang Vict

FOB

TTR

25.50

1,370

15-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 650-800 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

DA

15.00

1,832

15-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 650-800 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

DA

10.00

1,832

14-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 1000 gr up

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

26.00

1,640

14-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 650-800 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

DA

15.00

1,832

14-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 650-800 gr

China

Chi Ma (Lang Son)

DAF

DA

10.00

1,832

13-04-17

Cá tra nguyên con đông lạnh size 1000 gr up

Colombia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

DP

25.00

1,240

Nguồn: TCHQ

+ Trong ngày 18/04/2017, giá xuất khẩu cá tra cắt khúc đông lạnh size 140-220 gr đi thị trường France ở mức 2.050 USD/tấn (C&F;DP).

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra đông lạnh khác của Việt Nam từ ngày 11/04-18/04/2017.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

18-04-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 140-220 gr

France

Cang Icd Phuoclong 3

C&F

DP

4.00

2,050

17-04-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 150-180 gr

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

DA

25.00

1,300

17-04-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 100 gr up

Austria

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

4.00

1,400

17-04-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh, size 160-180 gr

Saudi Arabia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

LC

26.00

940

11-04-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 100-160 gr

Saudi Arabia

Cang Icd Phuoclong 3

CIF

LC

25.00

1,540

11-04-17

Cá tra cắt khúc đông lạnh size 100-160 gr

Saudi Arabia

Cang Icd Phuoclong 3

CIF

LC

25.00

1,540

Nguồn: TCHQ

Tin tham khảo