Thị trường cá tra ngày 24/1/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 24/1/2018

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp giữ mức giá cao như ngày hôm trước.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí