Thị trường cá tra ngày 23/2/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 23/2/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu tại các tỉnh ĐBSCL có xu hướng ổn định cả về giá và lượng bắt như ngày hôm trước.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí