Thị trường cá tra ngày 22/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 22/9/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu, cá tra giống tại ĐBSCL có xu hướng ổn định như ngày hôm trước.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí