Thị trường cá tra ngày 22/12/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 22/12/2017

Thị trường cá tra nguyên liệu tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ tiếp tục chững lại về giá, lượng bắt duy trì mức thấp.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí