Thị trường cá tra ngày 13/2/2018

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra ngày 13/2/2018

Hôm nay, các công ty tại Cần Thơ đều đã nghỉ làm hàng ăn Tết, dự kiến các công ty ra Tết vẫn giữ giá bắt cá như hiện nay.

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin tham khảo