Thị trường cá tra ngày 06/09/2019: Giá cá nguyên liệu tiếp tục duy trì mức thấp, nhu cầu bắt cá yếu do hàng tồn kho nhiều và xuất khẩu chậm
 

Thị trường cá tra ngày 06/09/2019: Giá cá nguyên liệu tiếp tục duy trì mức thấp, nhu cầu bắt cá yếu do hàng tồn kho nhiều và xuất khẩu chậm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí