Thị trường cá tra (6/9-12/9/2018) - Giá cá nguyên liệu tăng thêm 1000 đ/kg so với tuần trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra (6/9-12/9/2018) - Giá cá nguyên liệu tăng thêm 1000 đ/kg so với tuần trước

Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL đã đạt mức đỉnh mới 33.000 đ/kg - mức giá cao nhất từ trước đến nay do nguồn cung khan hiếm. Trước đó, mức giá kỷ lục cũ được xác lập vào tháng 3 và tháng 5 chỉ lần lượt ở mức 31.000 đ/kg và 31.700 đ/kg; khi đó nguồn cung cá nguyên liệu cũng ở mức thấp do ảnh hưởng thiếu hụt nguyên liệu từ cuối năm 2017 chuyển sang.

Giá cá tra nguyên liệu thời điểm hiện tại cao hơn 10.000 đ/kg so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, chỉ trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9 (khoảng 40 ngày), giá cá tra đã tăng nhanh từ mức đáy 25.000 đ/kg (mức giá thấp nhất từ đầu năm đến nay và có thể sẽ là mức giá thấp nhất trong năm nay) lên mức 33.000 đ/kg, tăng đến 8.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL tháng 1/2016-9/2018

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Xuất khẩu trong kỳ 29/8-4/9/2018 tăng 11% về lượng và 15% về giá trị so với kỳ trước.

Xuất khẩu trong kỳ 29/8-4/9/2018 đạt 14,57 nghìn tấn, kim ngạch đạt 39 triệu USD, tương ứng tăng 11% về lượng và 15% về giá trị so với kỳ trước.

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 29/8-4/9/2018 so sánh với kỳ 22/8-28/8/2018

 Kỳ 29/8-4/9/2018     

Kỳ 22/8-28/8/2018

Nguồn: AgroMonitor tính toán.

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 29/8-4/9/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Thị trường

Kim ngạch XK, USD

Tỷ trọng, %

China

8,270,825

21.19

USA

11,453,657

29.35

Brazil

1,782,966

4.57

Colombia

753,606

1.93

Singapore

1,263,935

3.24

HongKong

1,124,975

2.88

Philippines

658,249

1.69

UAE

634,728

1.63

Mexico

883,874

2.26

Russian Federation

772,092

1.98

Khác

11,428,421

29.28

Tổng

39,027,328

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 29/8-4/9/2018 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

Thị trường

Lượng XK, tấn

Tỷ trọng (%)

China

3,624

24.87

USA

2,775

19.05

Brazil

553

3.80

Colombia

435

2.99

Singapore

424

2.91

HongKong

422

2.90

Philippines

390

2.68

UAE

366

2.51

Mexico

356

2.44

Russian Federation

350

2.40

Khác

4,874

33.45

Tổng

14,569

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 29/8-4/9/2018 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Doanh nghiệp

Lượng, tấn

Kim ngạch XK, USD

CT CP Nam Việt

1,358

3,569,322

CT TNHH TS Biển Đông

1,079

4,888,494

CT CP Vĩnh Hoàn

1,079

4,904,271

CT CP ĐT & PT Đa Quốc Gia I.D.I

838

1,985,706

CT CP TS Trường Giang

734

1,652,951

CT TNHH Hùng Cá

654

1,386,425

CN CT CP TS số 4 - Đồng Tâm

546

2,118,174

CT CP Gò Đàng

495

1,074,117

CT TNHH Đại Thành

474

1,158,455

CT TNHH CB TP XK VạN ĐứC TIềN GIANG

455

1,520,577

CT TNHH TS Phát Tiến

320

625,870

CT CP XNK TS Cửu Long

316

586,562

CT CP TS Hải Hương

298

569,182

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

280

720,113

CT CP Hùng Vương

238

610,297

CT CP TS Ntsf

236

630,692

CT CP XNK TS An Mỹ

217

495,624

CT TNHH CN TS Miền Nam

199

476,852

CT TNHH MTV CB TS Hoàng Long

192

446,533

CT CP THS An Phú

192

408,545

Khác

4,370

9,198,566

Tổng

14,569

39,027,328

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ