Thị trường cá tra (31/5- 8/6/2018) - Giá cá nguyên liệu tiếp tục giảm nhẹ
 

Thị trường cá tra (31/5- 8/6/2018) - Giá cá nguyên liệu tiếp tục giảm nhẹ

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL bước sang đầu tháng 6/2018 tiếp tục giảm nhẹ 500 đ/kg so với tuần cuối tháng 5/2018 về quanh mức 29.500-30.000 đ/kg (tiền mặt). Như vậy, giá cá nguyên liệu đã giảm liên tục trong 3 tuần vừa qua với tổng mức giảm khoảng 1.500-2.000 đ/kg.

Tuy nhiên có thể nhận thấy tốc độ giảm giá này là chậm hơn nhiều so với cùng kỳ các năm trước. Cụ thể, trong giai đoạn giá bắt đầu chớm giảm trong năm nay là từ tháng 4 đến tháng 6 thì tổng mức giảm cao nhất chỉ là 2.000 đ/kg thấp hơn nhiều so với mức 4.500 đ/kg (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2017) và 5.000 đ/kg (từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2016). Nguyên nhân là nguồn cung cá nguyên liệu trong tháng 5 không nhiều và trong tháng 6 dự kiến cũng vậy do ảnh hưởng của đợt hao hụt giống từ đầu vụ nuôi cuối năm trước. Phải đến tháng 7 nguồn cung mới tăng mạnh trở lại tuy nhiên dự kiến vẫn thấp hơn cùng kỳ năm trước. Với tiến độ thả nuôi hiện tại thì nhiều khả năng đến cuối quý 3 năm nay nguồn cung cá thịt sẽ bắt đầu có nhiều.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL tháng 1/2016-6/2018, (Đồng/kg): Giá cá nguyên liệu tiếp tục giảm nhẹ khi bước sang đầu tháng 6.

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 01/01-22/05/2018 giảm 2,85% về lượng nhưng tăng 18,41% về giá trị so với cùng kỳ năm trước

Trong kỳ 01/01-22/05/2018, lượng xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc, Thái Lan, UAE, Hà Lan và HongKong tăng mạnh lần lượt 20%, 27%, 71%, 27% và 17% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại lượng xuất giảm mạnh tại thị trường Brazil, Mexico và Mỹ lần lượt 54%, 21% và 8%.

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 01/01-22/05/2018 so sánh với kỳ 01/01-22/05/2017

 Kỳ 01/01-22/05/2018     

Kỳ 01/01-22/05/2017

Nguồn: AgroMonitor tính toán