Thị trường cá tra (30/5-5/6/2019) - Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục giảm khoảng 500-1000 đ/kg
 

Thị trường cá tra (30/5-5/6/2019) - Giá cá tra nguyên liệu tiếp tục giảm khoảng 500-1000 đ/kg

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.