Thị trường cá tra (3/5-8/5/2019) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục giảm nhẹ 200-500 đ/kg so với tuần trước
 

Thị trường cá tra (3/5-8/5/2019) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục giảm nhẹ 200-500 đ/kg so với tuần trước

Tuần này, thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục giảm nhẹ 200-500 đ/kg so với tuần trước xuống mức 23.500-24.000 đ/kg đối với cá nguyên liệu trong size 800-900gr và mức 24-24.500 đ/kg đối với cá nguyên liệu cỡ lớn trên 1,3kg (đi thị trường Trung Quốc). Như vậy, giá cá nguyên liệu trong size 800-900gr tại thời điểm đầu tháng 5 đã giảm 2,72% so với trung bình tháng trước, tuy nhiên giảm mạnh 24,77% so với giá trung bình tháng 5/2018.

Xu hướng biến động giá cá nguyên liệu trong 5 tháng năm 2019 cũng không giống với xu hướng cùng kỳ năm trước. Cụ thể, trong năm 2018, giá cá nguyên liệu trong size 800-900gr liên tục gia tăng và đạt mức cao trước khi suy giảm sau khi nghỉ Lễ 30/4-1/5. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, giá cá nguyên liệu trong size 800-900gr đã liên tục suy giảm và đã duy trì ở mức chạm tới giá thành sản xuất trong tháng 4 và đầu tháng 5 (chi phí sản xuất năm 2019 ước khoảng 23.500-24.000 đ/kg).

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL mua tại ao, đồng/kg

 

Đồng Tháp

An Giang

Cần Thơ

Tuần từ 25/4-2/5

23500-24000

24000

24000

Tuần từ 3/5-8/5

23500

23500

23500-24000

Tăng/giảm

-500

-500

-500

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL tháng 1/2017-5/2019 (Cập nhật 8/5/2019): Giá cá nguyên liệu tiếp tục giảm nhẹ.

Cá tra giống

Tuần này, nhu cầu cá giống của hộ nuôi và doanh nghiệp ở mức thấp do hầu như diện tích nuôi thả đang được phủ kín. Giá cá giống mẫu 30 con/kg tuần này tại một số tỉnh như Đồng Tháp, An Giang giảm nhẹ xuống mức 23.500-24.500 đ/kg, tại Cần Thơ ổn định ở mức 24.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá tra giống loại 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL mua tại ao (đồng/kg)

 

Đồng Tháp

An Giang

Cần Thơ

Tuần từ 25/4-2/5

24000

26000

24000

Tuần từ 3/5-8/5

23750

24500

24000

Tăng/giảm

-250

-1500

0

 

Diễn biến giá cá giống loại 30 con/kg tại ĐBSCL từ 1/2017-5/2019 (Cập nhật 8/5/2019)

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 24/4-1/5/2019 tăng 5,22% về lượng và 8,98% về giá trị so với kỳ trước.

Xuất khẩu cá tra trong kỳ 24/4-1/5/2019 đạt 15,16 nghìn tấn, kim ngạch đạt 36,85 triệu USD, tương ứng tăng 5,22% về lượng và 8,98% về giá trị so với kỳ trước

Tỷ trọng về lượng của Top 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất trong kỳ 24/4-1/5/2019 so với kỳ trước, %

 Kỳ 24/4-1/5/2019     

Kỳ 17/4-23/4/2019

Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 24/4-1/5/2019

Thị trường

Lượng, tấn

Trị giá, USD

Tỷ trọng về

Lượng

Trị giá

China

4,768

10,470,866

31.46

28.41

USA

1,349

4,790,983

8.90

13.00

UK

587

1,827,404

3.87

4.96

UAE

505

1,019,105

3.33

2.77

Philippines

479

779,185

3.16

2.11

Singapore

478

1,212,284

3.15

3.29

Malaysia

457

1,047,868

3.02

2.84

Netherlands

432

1,259,802

2.85

3.42

Thailand

428

974,378

2.82

2.64

HongKong

423

942,346

2.79

2.56

Khác

5,250

12,527,048

34.64

33.99

Tổng

15,157

36,851,269

100.00

100.00

 

Top 20 Doanh nghiệp xuất khẩu lớn nhất theo lượng trong kỳ 24/4-1/5/2019 so với kỳ 17/4-23/4/2019, tấn