Thị trường cá tra (24/1-30/1/2019) - Các công ty giảm và ngưng bắt cá nguyên liệu ngoài để tập trung giao nốt các đơn hàng trước khi nghỉ Tết

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra (24/1-30/1/2019) - Các công ty giảm và ngưng bắt cá nguyên liệu ngoài để tập trung giao nốt các đơn hàng trước khi nghỉ Tết

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.