Thị trường cá tra (23/5-29/5/2019) - Giá cá nguyên liệu tiếp tục giảm 500 đ/kg so với tuần trước
 

Thị trường cá tra (23/5-29/5/2019) - Giá cá nguyên liệu tiếp tục giảm 500 đ/kg so với tuần trước

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.