Thị trường cá tra (20/9-28/9/2018) - Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục phá kỷ lục về giá

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra (20/9-28/9/2018) - Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục phá kỷ lục về giá

Thị trường cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL tiếp tục phá kỷ lục về giá trong tuần trước lập đỉnh mới 34.000 đ/kg (tiền mặt). Mức giá này là giá mua của công ty Biển Đông do có lợi thế là công ty xuất khẩu hàng đầu vào thị trường Mỹ, giá xuất khẩu cao hiện trung bình 4.6 USD/kg, CNF. Còn lại, các công ty lớn khác cũng tăng nhẹ 500 đ/kg so với tuần trước dao động từ 33-33.500 đ/kg (tiền mặt). Giá cá nguyên liệu tăng cao do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu xuất khẩu tăng trở lại đặc biệt là thị trường Trung Quốc - Hồng Kông.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL tháng 1/2016-9/2018

Nguồn: AgroMonitor

Xuất khẩu trong kỳ 5/9-11/9/2018 tăng 4,55% về lượng và 2,87% về giá trị so với kỳ trước.

Xuất khẩu trong kỳ 5/9-11/9/2018 đạt 15,12 nghìn tấn, kim ngạch đạt 40 triệu USD, tương ứng tăng 4,55% về lượng và 2,87% về giá trị so với kỳ trước.

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 5/9-11/9/2018 so sánh với kỳ 29/8-4/9/2018

 Kỳ 5/9-11/9/2018     

Kỳ 29/8-4/9/2018

Nguồn: AgroMonitor tính toán

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 5/9-11/9/2018 theo kim ngạch và tỷ trọng (sơ bộ)

Thị trường

Kim ngạch XK, USD

Tỷ trọng, %

China

10,245,452

25.61

USA

10,740,001

26.85

Philippines

1,095,865

2.74

Thailand

1,480,075

3.70

HongKong

1,481,561

3.70

Mexico

1,060,629

2.65

Colombia

816,333

2.04

Canada

1,236,840

3.09

Bahrain

797,660

1.99

UAE

874,809

2.19

Khác

10,171,776

25.43

Tổng

40,001,001

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Top 10 thị trường xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 5/9-11/9/2018 theo lượng và tỷ trọng (sơ bộ)

Thị trường

Lượng XK, tấn

Tỷ trọng (%)

China

4,145

27.42

USA

2,599

17.19

Philippines

650

4.30

Thailand

645

4.27

HongKong

589

3.89

Mexico

467

3.09

Colombia

459

3.03

Canada

447

2.96

Bahrain

427

2.82

UAE

418

2.76

Khác

4,274

28.27

Tổng

15,118

100.00

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ

Top 20 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra lớn nhất trong kỳ 5/9-11/9/2018 theo lượng và kim ngạch (sơ bộ)

Doanh nghiệp

Lượng, tấn

Kim ngạch XK, USD

CT TNHH TS Biển Đông

1,076

4,923,926

CT CP ĐT & PT Đa Quốc Gia I.D.I

1,052

2,264,042

CT CP Vĩnh Hoàn

967

3,938,467

CT CP Nam Việt

884

1,970,249

CT CP Gò Đàng

732

1,614,373

CT CP TS Trường Giang

700

1,612,048

CN CT CP TS số 4 - Đồng Tâm

645

2,595,112

CT TNHH Đại Thành

556

1,429,404

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

540

1,154,770

CT CP CB & XNK TS Cadovimex Ii

490

1,113,671

CT TNHH CB TP XK VạN ĐứC TIềN GIANG

459

1,467,345

CT TNHH TS Phát Tiến

374

666,927

CT CP XNK TS Cửu Long

352

740,149

CT CP CB & XNK TS Hòa Phát

336

713,495

CT TNHH Hùng Cá

317

812,515

CT CP TS Hải Hương

302

589,799

CT TNHH XNK Cỏ May

294

594,700

CT TNHH MTV CB TS CáT TườNG

265

621,050

CT CP TS Ngọc Xuân

250

404,650

CT CP TS Ntsf

241

656,994

Khác

4,286

10,117,314

Tổng

15,118

40,001,001

Nguồn: Số liệu sơ bộ TCHQ