Thị trường cá tra (2/1-8/1/2020) - Giá cá nguyên liệu đầu tháng 12/2019 đã giảm lại khoảng 500 đ/kg so với tháng 11/2019
 

Thị trường cá tra (2/1-8/1/2020) - Giá cá nguyên liệu đầu tháng 12/2019 đã giảm lại khoảng 500 đ/kg so với tháng 11/2019

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.