Thị trường cá tra (2/1-8/1/2020) - Giá cá nguyên liệu đầu tháng 12/2019 đã giảm lại khoảng 500 đ/kg so với tháng 11/2019
 

Thị trường cá tra (2/1-8/1/2020) - Giá cá nguyên liệu đầu tháng 12/2019 đã giảm lại khoảng 500 đ/kg so với tháng 11/2019

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.