Thị trường cá tra (16/11- 22/11/2017) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL dự kiến điều chỉnh tăng trong cuối tháng 11/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá tra (16/11- 22/11/2017) - Giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL dự kiến điều chỉnh tăng trong cuối tháng 11/2017

Tuần này, thị trường cá tra nguyên liệu trong size 700-900 gr/con tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Tiền Giang… tiếp tục duy trì mức giá cao, dao động từ 28.300-28.500 đ/kg (tiền mặt), một số công ty trả thức ăn hoặc bắt lượng nhỏ mua ở mức giá 28.800-29.000 đ/kg. Thương nhân cho biết nguồn cung cá nguyên liệu vào size chế biến tại hầu hết các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ… đang ở mức khan hiếm. Như tại Cần Thơ lượng cá thịt của khu vực hộ nuôi ngoài ước chừng còn khoảng 20% lượng cá đủ cỡ chế biến, còn lượng này tại vùng nuôi doanh nghiệp cũng chỉ khoảng 30%. Theo đó, các nhà máy lớn tại An Giang, Đồng Tháp đang chỉ hoạt động cầm chừng bằng nguồn cá nhà hoặc cá hộ gia công, còn lại khá nhiều nhà máy chế biến cỡ nhỏ tại Đồng Tháp, Tiền Giang, Cần Thơ đã tạm ngừng hoạt động do không có cá làm hàng, hoặc không cạnh tranh được vì giá cá quá cao (giá hiện nay cao hơn khoảng 5.000-6.000 đ/kg so với cùng kỳ năm trước) mà hộ nuôi có xu hướng giữ cá lại nghe ngóng tình hình sắp tới.

Diễn biến giá cá tra nguyên liệu size 700-900 gr/con tại ĐBSCL tháng 1/2016-11/2017, (Đồng/kg): Giá cá nguyên liệu tiếp tục chững ở mức cao.

 Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Trong kỳ 08/11-14/11/2017, lượng xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc, Mexico, Brazil tăng khá so với kỳ trước, ngược lại, một số thị giảm như: Colombia, Pakistan.

Trong kỳ 08/11-14/11/2017, lượng xuất khẩu đi hầu hết thị trường lớn đều tăng khá so với kỳ trước: Trung Quốc (+38,77%), Mexico (+68,81%), Brazil (+65%), … Ngược lại, một số thị giảm lượng xuất khẩu so với kỳ trước như: Colombia (-42,05%), Pakistan (-9,54%)…

Cơ cấu lượng xuất khẩu đi các thị trường trong kỳ 08/11-14/11/2017 so sánh với kỳ 01/11-07/11/2017

 Kỳ 08/11-14/11/2017     

Kỳ 01/11-07/11/2017

Nguồn: AgroMonitor tính toán từ số liệu sơ bộ TCHQ

Xuất khẩu cá tra của một số doanh nghiệp trong kỳ 08/11-14/11/2017 so sánh với kỳ 01/11-07/11/2017

DN XK

Lượng XK, tấn

Trị giá XK, USD

% thay đổi so với kỳ trước về

Lượng

Trị giá

CT CP Vĩnh Hoàn

1,617

5,160,056

-19.53

-30.20

CT CP ĐT & PT Đa Quốc Gia I.D.I

1,026

2,008,753

415.61

438.55

CT CP Hùng Vương

934

2,795,728

44.71

45.49

CT CP Gò Đàng

889

1,604,955

3.58

0.72

CT CP XNK TS Cửu Long An Giang

860

1,463,953

63.50

50.49

CT TNHH Hùng Cá

807

1,565,134

17.13

36.50

CT CP TS Trường Giang

755

1,905,567

27.20

29.79

CT TNHH TS Biển Đông

697

2,554,258

84.41

85.17

CT TNHH Đại Thành

664

1,355,152

45.67

42.95

CT CP Nam Việt

637

1,323,714

-13.23

3.08

CT TNHH TS Phát Tiến

518

885,786

-29.71

-28.87

CT CP XNK TS An Giang

437

954,720

-19.88

-20.87

CT CP XNK TS An Mỹ

288

618,624

83.55

63.52

CT TNHH XNK Cỏ May

268

488,130

12.44

19.87

CT CP TS Hải Hương

260

554,489

5.12

2.18

CT CP CB & XNK TS Cadovimex II

257

484,043

-21.77

-32.73

CT CP XNK TS Cửu Long

253

572,306

-5.30

22.44

CT TNHH Cụng Nghiệp TS Miền Nam

228

531,570

-

-

Trần Huy Toàn

214

325,233

-

-

CT CP THS An Phú

211

475,050

115.10

59.09

Khác

4,198

8,724,883

-7.16

-9.54

Tổng

16,016

36,352,106

12.57

8.87

 Nguồn: AgroMonitor tính toán từ số liệu sơ bộ TCHQ