Thị trường Cá tra (14/5-20/5/2020) - Giá cá giống mẫu 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL giảm từ 1000-2000 đ/kg
 

Thị trường Cá tra (14/5-20/5/2020) - Giá cá giống mẫu 30 con/kg tại các tỉnh ĐBSCL giảm từ 1000-2000 đ/kg

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.