Thị trường cá rô phi Trung Quốc tiếp tục giảm giá nhẹ so với tuần trước

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi Trung Quốc tiếp tục giảm giá nhẹ so với tuần trước

Tuần này, tại khu vực Quảng Tây, Quảng Đông, do nhiệt độ cao cộng bệnh dịch gia tăng khiến hộ nuôi bán cá sớm nên lượng cung cá bán ra thị trường tiếp tục được đẩy lên tạo áp lực đẩy giá tiếp tục giảm nhẹ khoảng 0,2 NDT/kg xuống quanh mức 8-8,2 NDT/kg với cá từ 1-1,6 kg/con và 6-6,2 NDT/kg với cá từ 0,6-1 kg/con.

Tin tham khảo