Thị trường cá rô phi thế giới trong kỳ qua

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi thế giới trong kỳ qua

Giá cá rô phi fillet còn da của Trung Quốc tại thị trường New York, USD/pound

Ngày/Chủng loại

3-5 pound

5-7 pound

7-9 pound

9-11 pound

Ngày 24/03/2017

1,95

2,15

2,25

2,40

Ngày 09/03/2017

1,85

2,15

2,30

-

Nguồn: NOAA

Tin tham khảo