Thị trường cá rô phi thế giới trong kỳ qua ổn định

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi thế giới trong kỳ qua ổn định

Giá cá rô phi fillet còn da của Trung Quốc tại thị trường New York, USD/pound

Ngày/Chủng loại

3-5 pound

5-7 pound

7-9 pound

9-11 pound

Ngày 21/04/2017

1,95

2,10

2,20

2,35

Ngày 14/04/2017

1,95

2,10

2,20

2,35

Nguồn: NOAA

Tin tham khảo