Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 31/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 31/8/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con ngày 31/8 tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ổn định.

- Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp ổn định so với ngày hôm trước ở mức 27.000-29.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 31/8

29.000

27.000

27.000-28.000

Ngày 30/8

29.000

27.000

27.000-28.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 31/8 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định.

- Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp vẫn ổn định so với ngày hôm trước ở mức 33.000-34.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 31/8

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Ngày 30/8

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo