Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 31/7/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 31/7/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con ngày 31/7 tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ổn định.

- Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp ổn định so với cuối tuần trước lần lượt 22.000 đồng/kg, 24.000 đồng/kg và 27.000-28.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 31/7

24.000

22.000

27.000-28.000

Ngày 28/7

24.000

22.000

27.000-28.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 31/7 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định.

- Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp vẫn ổn định so với cuối tuần trước ở mức 33.000-34.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 31/7

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Ngày 28/7

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Thị trường thế giới

Thị trường cá rô phi thế giới trong kỳ qua ổn định.

Tại sàn giao dịch New York, giá cá rô phi fillet Trung Quốc có xu hướng ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể tại ngày 28/7/2017, trên sàn New York giá cá rô phi fillet còn da cỡ 3-5 lb/con, 5-7 lb/con, 7-9 lb/con và 9-11 lb/con lần lượt ở mức 1,95 USD/pound, 2,15 USD/pound, 2,25 USD/pound và 2,35 USD/pound.

Tin tham khảo