Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 31/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 31/5/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con ngày 31/5 tại Cần Thơ, An Giang ổn định.

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con tại An Giang và Cần Thơ ổn định so với ngày hôm trước ở mức 20.000-22.000 đồng/kg và 23.000-24.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Ngày 31/5

23.000-24.000

20.000-22.000

Ngày 30/5

23.000-24.000

20.000-22.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 31/5 tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định.

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định so với ngày hôm trước lần lượt ở mức 28.000-30.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Ngày 31/5

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-30.000

Ngày 30/5

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-30.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

+ Trong ngày 31/05, giá các đầu vào thức ăn chăn nuôi như: cám gạo, khô đậu, bột cá và sắn lát vẫn ổn định như ngày hôm trước.

Giá đầu vào cho ngành thức ăn thủy sản/chăn nuôi, Vnd/kg

 

Giá Bột cá 65% đạm - Kiên Giang

Cám gạo - Kiên Giang

Khô đậu tương NK Nam Mỹ-Vũng Tàu

Sắn lát Tây Ninh - Kho bán ra

Ngày 31/5

25000

4350

8550

2825

Ngày 30/5

25000

4350

8550

2825

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo