Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 30/5/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 30/5/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con ngày 30/5 tại Cần Thơ, An Giang ổn định.

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con tại An Giang và Cần Thơ ổn định so với ngày hôm trước ở mức 20.000-22.000 đồng/kg và 23.000-24.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Ngày 30/5

23.000-24.000

20.000-22.000

Ngày 29/5

23.000-24.000

20.000-22.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 30/5 tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định.

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định so với ngày hôm trước lần lượt ở mức 28.000-30.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

 

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Ngày 30/5

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-30.000

Ngày 29/5

28.000-29.000

28.000-29.000

28.000-30.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Thị trường Trung Quốc: Giá cá rô phi nguyên liệu dưới 1kg/con tại Quảng Đông, Vân Nam, Phúc Kiến tăng giá nhẹ.

Giá cá rô phi nguyên liệu trên 1kg/con tại Quảng Đông, Vân Nam, Phúc Kiến ngày 27/5 tăng nhẹ 0,2-0,4 NDT/kg so với cuối tuần trước lên mức 8,8-9,4 NDT/kg.

+ Trong ngày 30/05, giá cám gạo tại kho Kiên Giang bán ra giảm nhẹ 50 đồng/kg so với ngày hôm trước xuống mức 4.350 đồng/kg. Ngoài ra, giá các đầu vào thức ăn chăn nuôi khác như: khô đậu, bột cá và sắn lát vẫn ổn định như ngày hôm trước.

Giá đầu vào cho ngành thức ăn thủy sản/chăn nuôi, Vnd/kg

 

Giá Bột cá 65% đạm - Kiên Giang

Cám gạo - Kiên Giang

Khô đậu tương NK Nam Mỹ-Vũng Tàu

Sắn lát Tây Ninh - Kho bán ra

Ngày 30/5

27000

4350

8550

2825

Ngày 29/5

27000

4400

8550

2825

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo