Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 29/9/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 29/9/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con ngày 29/9 tại Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Cần Thơ ổn định.

- Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ trên 1kg/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp ổn định so với ngày hôm trước ở mức 27.000-28.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá rô phi cỡ trên 1 kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 29/9

27.000

28.000

28.000

28.000

Ngày 28/9

27.000

28.000

28.000

28.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con ngày 29/9 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định.

- Giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp vẫn ổn định so với ngày hôm trước ở mức 33.000-34.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ trên 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 29/9

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Ngày 28/9

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo