Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 29/8/2017

0943.411.411 Chat trực tuyến
Chat trực tuyến


Thị trường cá rô phi, cá điêu hồng ngày 29/8/2017

Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con ngày 29/8 tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ ổn định.

- Giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 650-750 gr/con tại Cần Thơ giảm nhẹ 500 đ/kg so với ngày hôm trước xuống mức 29.000 đ/kg. Còn lại, tại An Giang và Đồng Tháp vẫn ổn định ở mức từ 27.000-28.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá rô phi size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 29/8

29.000

27.000

27.000-28.000

Ngày 28/8

29.500

27.000

27.000-28.000

Ngày 25/8

29.500

27.000

27.000-28.000

Ngày 24/8

29.500

27.000

27.000-28.000

Ngày 23/8

29.500

27.000

27.000-28.000

Ngày 22/8

29.500

27.000

27.000-28.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con ngày 29/8 tại Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang ổn định.

- Giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp vẫn ổn định so với ngày hôm trước ở mức 33.000-34.000 đồng/kg.

Diễn biến giá cá điêu hồng size 650-750 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 29/8

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Ngày 28/8

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Ngày 25/8

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Ngày 24/8

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Ngày 23/8

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Ngày 22/8

33.000

33.000

33.000

33.000-34.000

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

Tin tham khảo